Learn Telugu Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Telugu

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Telugu Vocabulary

The Telugu vocabulary is the backbone for learning. Below we picked 70% of the most commonly used words. Therefore memorizing them will give you a 70% boost in the language. This is the smarter way of online learning. Learn only what you need. We start with commonly used numbers.

One: ఒకటి  [Okaṭi] Audio Two: రెండు  [Reṇḍu] Audio
Three: మూడు  [Mūḍu] Audio Four: నాల్గు  [Nālgu] Audio
Five: ఐదు  [Aidu] Audio Six: ఆరు  [Āru] Audio
Seven: ఏడు  [Ēḍu] Audio Eight: ఎనిమిది  [Enimidi] Audio
Nine: తొమ్మిది  [Tom'midi] Audio Ten: పది  [Padi] Audio
First: మొదటి  [Modaṭi] Audio Second: రెండవ  [Reṇḍava] Audio

Time Expressions

Days of the week and time expressions:

Monday: సోమవారము  [Sōmavāramu] Audio Tuesday: మంగళ  [Maṅgaḷa] Audio
Wednesday: బుధ  [Budha] Audio Thursday: గురు  [Guru] Audio
Friday: శుక్ర  [Śukra] Audio Saturday: శని  [Śani] Audio
Sunday: ఆది  [Ādi] Audio Now: ఇప్పుడు  [Ippuḍu] Audio
Yesterday: నిన్న  [Ninna] Audio Today: ఇవాళ  [Ivāḷa] Audio
Tonight: ఈరాత్రి  [Īrātri] Audio Tomorrow: రేపు  [Rēpu] Audio

Most popular fruits and vegetables:

Fruits: పండ్లు  [Paṇḍlu] Audio Apples: ఆపిల్స్  [Āpils] Audio
Bananas: అరటిపళ్ళు  [Araṭipaḷḷu] Audio Tomatoes: బమాటాలు  [Bamāṭālu] Audio
Potatoes: బంగాళ దుంప  [Baṅgāḷa dumpa] Audio Onions: ఉల్లిపాయలు  [Ullipāyalu] Audio
Colors that we think are imprtant to remember

:

Red: ఎరుపు  [Erupu] Audio Green: ఆకుపచ్చ  [Ākupacca] Audio
Blue: నీలం  [Nīlaṁ] Audio White: తెలుపు  [Telupu] Audio
Black: నలుపు  [Nalupu] Audio Grey: బూడిదరంగు  [Būḍidaraṅgu] Audio

Some words related to food:

Breakfast: ఉదయపు ఆహారము  [Udayapu āhāramu] Audio Lunch: మధ్యాహ్నభోజనం  [Madhyāhnabhōjanaṁ] Audio
Dinner: రాత్రిభోజనం  [Rātribhōjanaṁ] Audio Milk: పాలు  [Pālu] Audio
Coffee: కాఫీ  [Kāphī] Audio Bread: రొట్టె  [Roṭṭe] Audio

Weather terms and sensations:

Sunny: ఎండగా  [Eṇḍagā] Audio Windy: గాలిగా  [Gāligā] Audio
Rainy: వర్షంగా,వానగా  [Vānagā, varṣaṅgā] Audio Snowy: మంచుగా  [Man̄cugā] Audio
Cold: చలిగా  [Caligā] Audio Hot: వేడిగా  [Vēḍigā] Audio

Words related to family and relatives:

Boy: బాలుడు  [Bāluḍu] Audio Girl: బాలిక  [Bālika] Audio
Son: పుత్రిక,కూతురు  [Putrika, kūturu] Audio Daughter: పుత్రిక,కూతురు  [Putrika, kūturu] Audio
Brother: సోదరిడు  [Sōdariḍu] Audio Sister: సోదరి  [Sōdari] Audio
Man: మనిషి,మగవాడు  [Maniṣi, magavāḍu] Audio Woman: స్త్రీ ఆడది  [Strī āḍadi] Audio
Father: తండ్రి  [Taṇḍri] Audio Mother: తల్లి  [Talli] Audio
Grandfather: తాత  [Tāta] Audio Grandmother: అమ్మమ్మ(అమ్మకు అమ్మ),అవ్వ,మామ్మ(తండ్రికి అమ్మ)  [Am'mam'ma (am'maku am'ma), avva, mām'ma (taṇḍriki am'ma)] Audio

Locations in the house which are talked about more during the day:

House: ఇల్లు,గృహము  [Illu, gr̥hamu] Audio Toilet: కక్కసు  [Kakkasu] Audio
Room: గది  [Gadi] Audio Bedroom: పడకగది  [Paḍakagadi] Audio
Kitchen: వంటిల్లు  [Vaṇṭillu] Audio Table: మేజా  [Mējā] Audio

Animals and pets popular to everyone:

Cat: పిల్లి  [Pilli] Audio Dog: కుక్క  [Kukka] Audio
Mouse: చిట్టెలుక  [Ciṭṭeluka] Audio Bird: పక్షి  [Pakṣi] Audio
Cow: ఆవు  [Āvu] Audio Horse: గుర్రం  [Gurraṁ] Audio

The clothes most worn by most people:

Socks: మేజోళ్ళు  [Mējōḷḷu] Audio Shoes: బూట్లు  [Būṭlu] Audio
Trousers: పాంటు  [Pāṇṭu] Audio Shirt: చొక్కా, షర్ట్  [Ṣarṭ, cokkā] Audio
Sweater: స్వెట్టరు  [Sveṭṭaru] Audio Coat: కోటు  [Kōṭu] Audio

Most popular languages in the world:

English: ఆంగ్లము,ఇంగ్లీషు  [Āṅglamu, iṅglīṣu] Audio French: ఫ్రెంచ్  [Phren̄c] Audio
German: జెర్మన్  [Jerman] Audio Spanish: స్పానిష్  [Spāniṣ] Audio
Italian: ఇటాలియన్  [Iṭāliyan] Audio Portuguese: పోర్చుగీసు  [Pōrcugīsu] Audio
Greek: గ్రీకు  [Grīku] Audio Russian: రష్యన్  [Raṣyan] Audio
Arabic: అరబ్బీ  [Arabbī] Audio Hindi: హిందీ  [Hindī] Audio
Chinese: చైనాభాష,చీనీ  [Cainābhāṣa, cīnī] Audio Japanese: జాపన  [Jāpana] Audio

Travel Vocabulary

Most popular terms when traveling:

Taxi: అద్దెకారు  [Addekāru] Audio Bus: బస్సు  [Bas'su] Audio
Hotel: హోటల్  [Hōṭal] Audio Reservation: రిజర్వేషన్లు  [Rijarvēṣanlu] Audio
Airport: విమానాశ్రయం  [Vimānāśrayaṁ] Audio Passport: ప్రవేశ పత్రము  [Pravēśa patramu] Audio

Words you can use in class or talking about school:

Student: విద్యార్థి  [Vidyārthi] Audio Teacher: అధ్యాపిక,అధ్యాపకుడు  [Adhyāpika, adhyāpakuḍu] Audio
Pen: కలం, పేనా  [Kalaṁ, pēnā] Audio Books: పుస్తకాలు  [Pustakālu] Audio
Page: పేజీ  [Pējī] Audio Dictionary: నిఘంటువు  [Nighaṇṭuvu] Audio

Body parts which are talked about more often:

Hand: చేయి  [Cēyi] Audio Feet: పాదములు  [Pādamulu] Audio
Hair: జుట్టు  [Juṭṭu] Audio Eye: కన్ను  [Kannu] Audio
Mouth: నోరు  [Nōru] Audio Nose: ముక్కు  [Mukku] Audio

Emergency vocabulary to ask for help or offer help when needed:

Ambulance: అంబులెన్సు  [Ambulensu] Audio Doctor: వైద్యుడు  [Vaidyuḍu] Audio
Hospital: వైద్యశాల  [Vaidyaśāla] Audio Pharmacy: మందులదుకాణం  [Manduladukāṇaṁ] Audio
Police: పోలీసు  [Pōlīsu] Audio Stomach Ache: కడుపు నొప్పి  [Kaḍupu noppi] Audio

As you can see, this Telugu vocabulary is something you will need every day. You can use our Vocabulary Trainer to help you memorize these words.


Learn Telugu Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Telugu

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Did you know? People use only a small amount of their vocabulary on a daily basis. The rest of the words are either unused or not used often.


Copyright © 2018 ILANGUAGES.ORG. All rights reserved.